← Co dokáže knihovna?

Procházka pro děti podél Lužnice

Naučná procházka pro děti podél Lužnice, při které se o této řece a jejím okolí dozví spoustu informací.

Například odkud teče, jestli se voda z ní dá pít, jaké rostliny rostou na jejím břehu, jaké významné stavby jsou v okolí procházky, atd. Na závěr vyplní kvíz.

Aktivita dětem pomáhá poznat okolí jejich bydliště. Zároveň přispívá k tomu, aby si uvědomily cennost přírodních zdrojů a vztahů mezi jednotlivými přírodními prostředími.

Městská knihovna Tábor
Tábor (Jihočeský kraj)

Kontakt: Věra Samcová, knihovnice
e-mail: vera.samcova@mkta.cz
www.knihovnatabor.cz

← zpět na přehled