← Co dokáže knihovna?

Mediální olympiáda

Pro zvýšení zájmu o témata spadající do oblasti mediální gramotnosti mezi studenty a pedagogy jsme pod záštitou Heleny Langšádlové, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a Luďka Niedermayera, poslance Evropského parlamentu rozjeli v roce 2023 Mediální olympiádu pro studenty středních škol. Rozhodli jsme se koncept otestovat v pilotním ročníku, který uskutečníme pouze v Moravskoslezském kraji, abychom v roce 2024 mohli uskutečnit celostátní kolo olympiády.

Mediální gramotnost je důležitá pro správnou orientaci jak v informačním prostoru, tak v celé společnosti. Olympiáda pomáhá tuto oblast popularizovat mezi studenty a pedagogy a přitáhnout k ní zaslouženou pozornost. 

1. online kolo pilotního ročníku Mediální olympiády (který proběhl pouze v Moravskoslezském kraji) se uskutečnilo v lednu 2023 a zúčastnilo se jej 69 týmů ze všech okresů kraje. Obsahem 1. kola byl test, ve kterém jsme prověřili znalosti studentů a schopnost aplikovat je prakticky při práci s konkrétními texty a obrázky. Můžete si jej vyzkoušet přímo na webu olympiády.

Do finálového kola, které se koná fyzicky přímo v knihovně, se probojovalo 5 nejlepších týmů. Mají za úkol připravit krátké popularizační nebo vzdělávací video, které odprezentují před hodnotící komisí a bude na ně čekat text, ve kterém budou hledat manipulace, argumentační fauly a ověřovat jeho obsah.

Díky skvělým partnerům a sponzorům čeká na finalisty spousta exkurzí, přednášek a vítězné družstvo se pojede podívat do Evropského parlamentu ve Štrasburku.

V roce 2024 pořádáme celorepublikové kolo a věříme, že se setká se stejně dobrým ohlasem jako v našem kraji!

Tříčlenné studentské týmy s doprovodem pedagoga se mohou hlásit na webových stránkách olympiády. Na webu jsou také pravidla účasti a ukázka testových otázek 1. kola a zadání úkolu pro 2. kolo olympiády.

Aktualizováno k 1. 1. 2024

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Ostrava (Moravskoslezský kraj)

Kontakt: Pavlína Tassanyi, Kamila Plisková – oddělení edukace a metodické podpory
e-mail: kamila.pliskova@msvk.cz
https://www.medialniolympiada.cz/
https://www.msvk.cz/

← zpět na přehled