← Co dokáže knihovna?

Kurzy pro seniory a handicapované

Pravidelné přednášky a trénování paměti pro Klub seniorůSvaz tělesně postižených v Bílovci.

Ve spolupráci nebo přímo na míru pořádáme po celý rok sérii vzdělávacích i motorických přednášek. Trénování paměti probíhá každých 14 dnů pod vedením certifikované trenérky paměti. Přednášky pořádáme zpravidla jednou v měsíci a snažíme se je tématicky zaměřit přímo na míru této skupině obyvatel.

Spolupracujeme s hasiči, policií, fyzioterapeutkou, dětmi ze základních škol a ZUŠ. Loňský rok probíhaly PC kurzy, které v letošním roce přešly na PC kurzy 3D modelování, kde by měly vzniknout 3D modely některých významných staveb ve městě, které budou modelovat přímo účastníci kurzu. Před Vánocemi tradičně vijeme věnce. Oba kluby mají v naší knihovně zázemí a schází se pravidelně každý týden.

Prolínáme generace: my se učíme od seniorů, senioři od nás. Často seniory zapojujeme do celoměstských akcí a aktivit na nejrůznějších úrovních. Pomoc s přípravou akcí, občerstvení apod. Úzká spolupráce je na několika úrovních.

Městská knihovna Bílovec
Bílovec (Moravskoslezský kraj)

Kontakt: Jana Klazarová, Tomáš Ocásek
e-mail: klazarova@kcbilovec.cz
https://knihovna.kcbilovec.cz/

← zpět na přehled