← Co dokáže knihovna?

Spolupráce s nízkoprahovými kluby

Terénní pracovníci pravidelně docházejí na pobočky Lužiny, Černý Most, Chodov, Opatov (Ymcárium), Zahradní Město (Decima) a jsou k dispozici dětem a dospívajícím. Nabízejí jim aktivní trávení volného času, pomoc a podporu v tíživých situacích, nebo je informují o aktivitách nízkoprahových center a klubů v okolí.

Aktivita pomáhá předcházet negativním sociálním jevům v místech s nízkou sociální kontrolou, zmírňuje dopady znevýhodňujícího prostředí, propojuje knihovnu se sociálními službami.

Aktualizováno k 1. 1. 2024.

Městská knihovna v Praze
Praha

Kontakt: Lucie Šebelová – vedoucí pobočky Lužiny, Vesna Markovic – vedoucí pobočky Černý Most
e-mail: vera.chmelarova@mlp.cz
https://www.mlp.cz/cz/

← zpět na přehled