← Co dokáže knihovna?

Hradišťské sluníčko

Hradišťské sluníčko je malý festival k podpoře dětského čtenářství, který od roku 2000 pořádá oddělení pro děti vždy na konci června před ukončením školního roku. Během celého týdne mimo jiné akce probíhají v podvečer čtené večerníčky s herci Slováckého divadla a v pátek čtení scénické a dvojjazyčné v podání knihovnic dětského oddělení.

Večerníčky jsou určeny zejména těm nejmenším, kteří si čtenou pohádku náležitě užívají. Během čtení často dochází k mezigeneračnímu setkávání a vzájemnému porozumění. Do akce se zapojují také mateřské školy, které večerníčkem a následným nocováním v MŠ završují školní rok.

Aktualizováno k 1. 1. 2024.

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
Uherské Hradiště (Zlínský kraj)

Kontakt: Hana Hanáčková a Mgr. Bronislava Jakoubková
e-mail: detske@knihovnabbb.cz

← zpět na přehled