← Co dokáže knihovna?

Senioři píší Wikipedii

Senioři píší wikipedii je projekt naší knihovny ve spolupráci s Wikimedia ČR. Jeho cílem je aktivizovat seniory, aby mohli editovat a tvořit hesla na wikipedii. Jde o skupinu, která je v rámci wikipedie doposud zastoupena velmi skromně, přestože právě senioři mají díky svým celoživotním zkušenostem a znalostem a dostatku času velký potenciál tuto online encyklopedii 21. století obohatit a rozšířit o spoustu užitečného obsahu. Wikipedie může být novou platformou, kde by starší generace předávaly své vědomosti generacím mladším. Zatím píší Wikipedii převážně mladí lidé, nejčastěji muži do třiceti let.

Zapojení ostatních věkových i genderových kategorií přispěje k vyváženějšímu obsahu, který je volně dostupný komukoli. Program inicioval na podzim roku 2013 profesor Jan Sokol, který je dlouholetým wikipedistou. Knihovna se na tomto projektu podílí pořádáním vzdělávacích kurzů a nabídkou prostoru pro setkávání wikipedistů.

Aktivizujeme tak seniory, umožňujeme jim najít platformu pro předávání znalostí, nabízíme prostor pro setkání jak mezi nimi samotnými, tak i s dalšími wikipedisty. Knihovna tak zájemce nejenom učí, jak předávat znalosti v rámci moderních informačních zdrojů, ale nabízí i možnost vzájemné spolupráce.

Městská knihovna v Praze
Praha

Kontakt: Jana Hradilíková
e-mail: Jana.hradilikova@mlp.cz

← zpět na přehled