← Co dokáže knihovna?

Informační vzdělávání… a něco navíc

Sedlčanská knihovna umí těsně spolupracovat s místními školami. Výsledkem jsou zajímavé lekce informační výchovy pro žáky základní školy, studenty gymnázia a učně zdejšího učiliště.

Základem je přímá a intenzivní komunikace mezi řediteli škol a ředitelkou knihovny spolu s knihovnicemi, pod něž informační vzdělávání spadá. Společně domluví návštěvy jednotlivých tříd na dvouhodinových lekcích v knihovně tak, aby to všem zúčastněným stranám vyhovovalo.

Téma lekcí je dáno potřebami knihovny i škol. Například bloky týkající se orientace v knihovně, vyhledávání knih podle katalogu a hledání konkrétní informace v nich vycházejí ze zkušeností knihovnic, že tato dovednost je potřebná pro všechny fáze studia. Témata dvouhodinovek pro střední školy (v případě Sedlčan se jedná pouze o jednu školu: Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany) jsou zaměřena na informační etiku, informační zdroje, ale také osobnosti Sedlčan, Karla Čapka apod.

Některé lekce mají i varianty dané zaměřením jednotlivých škol. Knihovna navíc umí připravit tematické bloky, které odrážejí aktuální dění. Přednášky se tak nedávno zaměřily třeba na Sametovou revoluci. Spolupráce se školami zahrnuje i soutěže pořádané knihovnou pro žáky a studenty. Menší zápolí v psaní vlastních příběhů či čtení podle zadání, starší žáci soutěží v dovednosti sestavit informačně hodnotnou a graficky zdařilou prezentaci.

Městská knihovna Sedlčany
Sedlčany (Středočeský kraj)

Kontakt: Blanka Tauberová, ředitelka; Mgr. Alena Budková
e-mail: tauberova@knihovna-se.cz; budkova@knihovna-se.cz

← zpět na přehled