← Co dokáže knihovna?

Jazykové cykly

Jazykové cykly jsou pravidelnou otevřenou hodinou konverzace s rodilým mluvčím v cizím jazyce.  

Cílem je nabídnout široké veřejnosti otevřený prostor v knihovně, kam může v konkrétní den a čas kdokoli přijít a zdarma se jazykově vzdělávat. Přijít může opravdu kdokoli, nezáleží na věku, vzdělání, národnosti, úrovni jazyka, každý se může v knihovně vzdělávat. Je na lektorovi (převážně rodilý mluvčí) jak dokáže toto různorodé publikum vtáhnout do konverzace. 

Tato aktivita má kromě jazykového i sociální a mezikulturní přesah. Často se zde setkávají děti, dospělí i senioři, Češi a cizinci žijící v Plzni. 

Zájmem knihovny je i přivést tyto zájemce do knihovny, konkrétně do oddělení zahraničních knihoven SVK PK, kde je jim k dispozici zahraniční literatura v originále. 

Cílem jazykových cyklů je motivovat veřejnost učit se cizí jazyk, umožnit setkávání lidí se zájmen o cizí jazyk a sdílet kulturní rozmanitosti v Plzni. 

Konceptem jsou pravidelné hodiny, vždy ve stejný den ve stejný čas jednou za 14 dní tak, aby zájemci o různé jazyky mohli chodit pravidelně. 

Primárně jde o motivaci k výuce cizích jazyků, ale zároveň také integraci žáků-cizinců, jejichž rodnou řečí není čeština, ale jsou součástí vzdělávacího procesu v ČR. Jednou z aktivit jsou komunikační dovednosti. Dalším cílem je sociální aspekt, kdy je v našem zájmu přivést dohromady Čechy a cizince. Dalším faktorem je propagace knihovnických služeb primárně zahraniční literatury oddělení zahraničních knihoven SVK PK.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Plzeň (Plzeňský kraj)

Kontakt: Mgr. Vlasta Šuhajdová – knihovnice, vedoucí OZK SVK PK
e-mail: suhajdova.vlasta@svkpk.cz
www.svkpk.cz

← zpět na přehled