← Co dokáže knihovna?

Pátrací rodinná hra o historii Statenic

U příležitosti stoletého výročí knihovny jsme uvedli pátrací rodinnou hru o historii Statenic PO STOPÁCH VÁCLAVA BŘEZINY. Hra se odehrává ve Statenicích a má celkem 12 zastavení, trvá asi 60 minut v nenáročném terénu.

Poprvé byla uvedena 9. října 2020 u příležitosti Noci s Andersenem. Na hře spolupracovala obecní kronikářka a místní ilustrátor, který vytvořil mapu a domovní znamení.

Hra zůstává v terénu a lidé si ji mohou užít kdykoli. Mapa a úkolový list i správné odpovědi jsou ke stažení na našem webu.

Pro ty, kteří nám pošlou vyplněný úkolový list, máme odměnu – dárkový výtisk mapy.

Hra skrze poznání lokální historie a výrazných osobností pomáhá dospělým i dětem vzbudit zájem o místo, ve kterém žijeme. Oceňují ji zejména rodiny s dětmi, zvláště během protiepidemických opatření.

Máma dvou školáků napsala do místního Zpravodaje: “Jen co začala platit přísnější hygienická opatření, vyšlo slunce nad Statenicemi – a to v podobě venkovní hry Po stopách Václava Březiny. Jakmile děti začaly mít roupy, vytasila jsem se s mapkou hry. K mému překvapení se na ni děti nadšeně vrhly. Už asi taky měly těch počítačových her a internetu až dost. A tak jsme se celá rodina vypravili plnit úkoly a zkoumat naše znalosti statenické historie. Hra nás chytla tak, že začal boj o to, kdo dřív bude moci na otázku odpovědět. Nakonec jsme se rozhodli hru přerušit a „ušetřit“ si druhou půlku na horší časy. A ty nastaly za pár týdnů. Takže když bylo jasné, že děti se po podzimních prázdninách do školy nevrátí, potřeli jsme trudnomyslnost procházkou po dalších stopách V. Březiny provoněnou tlejícím listím a prozářenou podzimní barevnou paletou stromů.”

Knihovna J. M. Hovorky – Obývák vesnice
Statenice (Středočeský kraj)

Kontakt: Zuzana Brychtová Horecká a Barbora Černohorská – knihovnice
e-mail: obyvakvesnice@gmail.com
https://www.obyvakvesnice.cz/postopachvb/
https://www.obyvakvesnice.cz/

← zpět na přehled