← Co dokáže knihovna?

Rozvoz knih nepohyblivým čtenářům

Již několik let pravidelně (2x měsíčně) rozvážíme knihy našim nepohyblivým čtenářům. Služba se stala velmi oblíbenou, čtenáři si ji chválí. 

Každému čtenáři připravíme knihy dle jeho preferencí do knihovnické tašky a dovezeme až domů. Tuto službu můžeme provozovat především díky Městu Ostrov, které nám pro tyto účely zapůjčuje auto.

Služba je určena všem, kteří mají omezenou pohyblivost, která nemusí být trvalá, ale může být pouze dočasná (např. po úrazu, operaci atd.). V našem okolí je spousta seniorů, kteří nemají v blízkosti rodinné příslušníky, kteří by jim knihy donesli domů, tudíž tuto službu velmi vítají.

Městská knihovna Ostrov
Ostrov (Karlovarský kraj)

Kontakt: Veronika Volfová – vedoucí oddělení pro dospělé, Lenka Křížová – knihovnice, Jitka Šreková – knihovnice
e-mail: skurova@mkostrov.cz
https://mkostrov.cz/index.php?l=cs&p=oddeleni-pro-dospele

← zpět na přehled