← Co dokáže knihovna?

Knihy do Domovů se sociální službou a nejen tam

Dlouhodobě spolupracujeme nejen s Domem sociální péče v Kralovicích a Liblíně, ale také s Domem s pečovatelskou službou v Kralovicích. Pravidelně dodáváme jejich klientům vyřazené knihy z naší knihovny. Pracovníci z těchto zařízení si vlastním svozem připravené knihy v pravidelných intervalech odvážejí. Knihy byly také nabídnuty do vězeňské knihovny nedaleké věznice Oráčov. Klienti těchto zařízení, kteří nemohou z nějakého důvodu navštěvovat veřejnou knihovnu mají možnost se takto dostat ke knihám, které jim zpříjemní volné chvíle. Čtením si zároveň posilují a rozšiřují slovní zásobu. Na nové knížky se klienti vždy velmi těší.

Městská knihovna v Kralovicích
Kralovice (Plzeňský kraj)

Kontakt: Jitka Fišerová – knihovnice, Milena Václavíková – vedoucí knihovny
e-mail: vaclavikova.milena@kralovice.cz
www.knihovnakralovice.cz

← zpět na přehled