← Co dokáže knihovna?

Lekce: Kyberšikana

Jedná se o dopolední program pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ. Lekce pracuje s autentickými komentáři na internetu a tragickými příběhy šikanovaných dětí. Cílí se zde na emoce a soucit s obětí. Během lekce zazní sprostá slova a rasistické a homofobní urážky, aby následně byla vysvětlena jejich hloupost. Dojde k vysvětlení, že pro šikanu nejsou důvody a že člověk se nesoudí podle vzhledu nebo sexuální orientace, ale podle činů. Závěrem se děti dozví, jak se před šikanou bránit, a pokud již někdo šikanovaný je, jak z toho ven.

V roce 2019 jsme v knihovně realizovali malý výzkum, kde žáci 4. a 5. tříd v Litvínově odpovídali na otázku “Setkal ses již s kyberšikanou?”. Zúčastnilo se ho 393 dětí z nichž 133 dětí označilo možnost ANO (tedy každé třetí dítě). V první polovině roku 2023 jsme průzkum zopakovali, kladně odpovědělo 128 ze 363 dětí.

Tato lekce má za cíl zmírnit dopady kyberšikany na tuto věkovou skupinu, vysvětlovat hloupost šikanování a dát rady šikanovaným, jak ven z jejich trápení. Rovněž zde vystupujeme proti rasismu, homofobii, škatulkování a posmívání se za vzhled a majetkové rozdíly.

Aktualizováno k 1. 1. 2024.

Městská knihovna Litvínov
Litvínov (Ústecký kraj)

Kontakt: Bc. Vladimír Kraft – vedoucí dětského oddělení
e-mail: kraft@knihovna-litvinov.cz
https://www.knihovna-litvinov.cz/

← zpět na přehled