← Co dokáže knihovna?

Důvěřuj, ale prověřuj

Cyklus přednášek ,,Důvěřuj, ale prověřuj” byl zaměřen na mediální gramotnost, kritické myšlení a bezpečnost na internetu.

Cílovou skupinou byli především senioři a starší veřejnost ve věku 55+, ale seminářů a přednášek se účastnila i širší veřejnost mladší. Dále byl kladen důraz na vzdělání knihovníků v tomto oboru. Celkem proběhlo 14 akcí. Do projektu byly zapojeny knihovny v Kroměříži, Uherském Hradišti a ve Vsetíně, a také Senior Point Zlín.

Díky odborným přednáškám, které byly zaměřeny na kybernetickou bezpečnost, mediální výchovu či ověřování informací, zkušeným lektorům a zájmu účastníků, se zlepšilo a zvýšilo povědomí posluchačů o těchto v dnešní době velice palčivých tématech.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Zlín (Zlínský kraj)

Kontakt: Zuzana Svobodová – Úsek vzdělávání
e-mail: svobodova@kfbz.cz
https://www.kfbz.cz/duveruj-ale-proveruj-cyklus-seminaru-kurzu-besed-pro-verejnost-knihovniky

← zpět na přehled