← Co dokáže knihovna?

How to find books, journals and information

Studenti pracují ve skupinách s dokumenty v anglickém jazyce, seznámí se tak s naší širokou nabídkou zdrojů v angličtině. Vybíráme jak naučnou literaturu, tak beletrii, knihy i časopisy, databáze, zařazujeme i poslech. Sami studenti své spolužáky provedou v angličtině vybranou oblastí.

Pozvánka do knihovny pro učitele angličtiny (bourání mýtu, že knihovna je jen pro učitele českého jazyka). Pozvánka pro studenty, kteří zjistí, že knihovna poskytuje i přístup do databází, které mohou využít nejen pro studium, ale i svou zábavu.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradec Králové (Královéhradecký kraj)

Kontakt: Michaela Hašková, Jakub Škuta, Marie Štyndlová (všichni odbor služeb, oddělení prezenčních služeb, úsek IRS)
e-mail: michaela.haskova@svkhk.cz
https://www.svkhk.cz/Vzdelavani-uzivatelu/Pro-ZS-a-SS.aspx

← zpět na přehled