← Co dokáže knihovna?

Berounská akademie

Berounská akademie je projekt celoživotního vzdělávání, který se svou formou nejvíce blíží univerzitě volného času. Účast na přednáškách není omezena věkem, vzděláním ani jinými kritérii. Na konci akademického roku posluchači vyplňují shrnující test.

Autorem myšlenky tohoto projektu byl v roce 2013 tehdejší místostarosta města Beroun, Mgr. Ivan Kůs. Rozpracování a konkretizace celého projektu pak byla kolektivním dílem berounské nakladatelky Mgr. Marie Holečkové, tehdejší ředitelky knihovny Mgr. Hany Ludvíkové a zmíněného místostarosty. Od začátku bylo hlavním cílem a zaměřením projektu rozšířit znalosti a poznatky frekventantů nejen z různých oborů, ale i z regionu. Přestože je projekt otevřen všem skupinám obyvatelstva bez rozdílu, je většina účastníků v důchodovém věku. Výjimkou však nejsou ani aktivně pracující posluchači.

Přestože Beroun leží v blízkosti Prahy, kde jsou možnosti vzdělávání dospělých a seniorů široké, ne každý senior má možnost za vzděláváním do hlavního města dojíždět. Berounská akademie představuje v tomto směru významný projekt, který nabízí zájmové vzdělávání dospělých a seniorů přímo v místě bydliště. Umožňuje tak smysluplné trávení volného času, společenskou aktivitu a nové podněty, faktory důležité pro udržování a zvyšování kvality života.

Městská knihovna Beroun
Beroun (Středočeský kraj)

Kontakt: Bc. Michaela Škeříková, ředitelka a Mgr. Marie Holečková, externí spolupracovnice
e-mail: reditelka@knihovnaberoun.cz

← zpět na přehled