← Co dokáže knihovna?

Časopis Kompost

Ekoporadna Šmidigerovy knihovny ve Strakonicích už od roku 2012 vydává elektronický měsíčník Kompost, který shrnuje činnosti, aktivity a události, které se týkají ochrany přírody zejména na Strakonicku a reflektuje také environmentální aktuality na republikové i globální úrovni.

Projekt vznikl spoluprací pobočky ŠK Za parkem, Informačního centra pro neziskové organizace, Ekoporadny při Šmidingerově knihovně a ZO ČSOP Strakonice.

Měsíčník se zabývá také environmentálně laděnými akcemi těchto subjektů, naleznete v něm spoustu dalších zajímavostí, přírodovědných pozorování, regionálních zpráv, zamyšlení, receptů, tipů na literaturu apod.

Bezplatné zasílání časopisu ve formátu pdf je možné objednat na adrese jan.juras@knih-st.cz. Na adrese http://www.knih-st.cz/kompost můžete nalézt archiv všech dosud vydaných čísel magazínu.

Jan Juráš je také autorem manuálu Udržitelná praxe pro knihovny, který pomáhá knihovnám naplňovat myšlenku “Mysli globálně, jednej lokálně” konkrétními opatřeními na úrovni svého vlastního provozu.

Šmidingerova knihovna Strakonice
Strakonice (Jihočeský kraj)

Kontakt: Jan Juráš
e-mail: jan.juras@knih-st.cz
http://www.knih-st.cz/kompost
https://www.knih-st.cz/

← zpět na přehled