← Co dokáže knihovna?

Podpora čtenářství pro romské děti v Ostravě

Knihovny jsou otevřeným prostorem pro všechny bez rozdílu. Rovný přístup dělá knihovny mezi všemi institucemi jedinečnými, běžně se stávají komunitními centry svých měst.

V pobočkách ostravské knihovny v Přívoze a Vítkovicích využívají služeb romského asistenta. Zkušený pedagog dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí otevírá cestu ke knihám a čtení. V návaznosti na projekt Romaňi Kereka – Romský kruh pořádají místní knihovníci vzdělávací akce, lekce informační výchovy, ale i historie. Posiluje se tím kulturní identita romských dětí a znalost dějin či osobností vlastního etnika. Přednášky jsou prokládány interaktivními prvky, promítáním, čtením i hledáním informací v knihách, které děti vtáhnou do děje a zapojí je do průběhu lekce.

V Knihovně města Ostravy se rozhodli celé téma posunout ještě dál a vyvinuli obecně platnou metodiku pro začleňování sociálně vyloučených osob, které se tak díky snažení knihovny mohou stávat právoplatnými členy lokální komunity.

← zpět na přehled