← Co dokáže knihovna?

Evropský den jazyků

Cílem Evropského dne jazyků je motivovat studenty učit se cizí jazyk a informovat o možnostech cestování v Evropské unii, vyzkoušet si praktické znalosti a prezentovat kulturní rozmanitosti v Plzni

Každý rok připravujeme řadu stanovišť a aktivit a učitelé sami si mohou dle naší nabídky zvolit místo a čas pro svou skupinu žáků, aby se dozvěděli o jednotlivých institucích a vyzkoušeli si svoje znalosti. Z deseti stanovišť si zvolí pouze ta, která je zaujmou. 

Aktivity probíhají celé dopoledne ve stanovený čas 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45 a 13:30. Délka aktivity je 30 minut a je určena jedné kompaktní třídě. 

Stanice jsou obsluhovány knihovníky oddělení zahraničních knihoven SVK PK a pracovníky spolupracujících partnerů.

Konceptem je primárně motivace k výuce cizích jazyků, ale zároveň také integrace žáků-cizinců, jejichž rodnou řečí není čeština, ale jsou součástí vzdělávacího procesu v ČR. Jednou z aktivit je i Čeština pro cizince.    

Dalším faktorem je propagace knihovnických služeb primárně zahraniční literatury oddělení zahraničních knihoven SVK PK. Smyslem je přivést do knihovny a spolupracujících institucí žáky, studenty a učitele, aby zažili zábavnou formou výuku v cizím jazyce a dozvěděli se, jaké služby knihovna nabízí.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Plzeň (Plzeňský kraj)

Kontakt: Mgr. Vlasta Šuhajdová – knihovnice, vedoucí OZK SVK PK
e-mail: suhajdova.vlasta@svkpk.cz
www.svkpk.cz

← zpět na přehled