← Co dokáže knihovna?

Ve víru Velké války

Lekce přibližuje první světovou válku z různých úhlů a představuje i méně známá témata, například lékařství, každodennost, propagandu. Studenti pracují s knihami, časopisy, internetovými zdroji; připraveny jsou i tvořivé úkoly. Zajímavé je např. téma epidemie španělské chřipky a srovnání s epidemií Covid-19. Práce ve skupinách a prezentace zjištěného spolužákům rovněž nechybí. Lekce pomáhá přivést do knihovny i učitele dějepisu. Studentům pomáhá podívat se na dobu 1. světové války očima vojáky, dítěte, opuštěné ženy.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradec Králové (Královéhradecký kraj)

Kontakt: Michaela Hašková, Marie Štyndlová, Jakub Škuta, Markéta Pituchová, Marcela Tobolková
e-mail: michaela.haskova@svkhk.cz
https://www.svkhk.cz/Vzdelavani-uzivatelu/Pro-ZS-a-SS.aspx

← zpět na přehled