← Co dokáže knihovna?

Den v knihovně s panem Braillem

Nabídli jsme školám a zájmovým spolkům možnost vyzkoušet si nejen hry, ale i pomůcky z praktického života dne pro nevidomé.

Školám nabízíme program nad rámec školních besed. Skupina prochází knihovnou a na jednotlivých stanovištích plní úkoly, které zahrnují informační znalosti z prostředí knihovny (př. používání online katalogu), ukázky z kurzů knihovny, prohlídku prostor oddělení pro nevidomé i samostatné jednoduché knihovnické úkoly. Na konci programu děti dostanou diplom a malou odměnu.

Městská knihovna Kyjov
Kyjov (Jihomoravský kraj)

Kontakt: Mgr. Michaela Moudrá – ředitelka, Martina Hradilová – knihovnice odd. pro děti
e-mail: reditelka@knihovna-kyjov.cz
www.knihovna-kyjov.cz

← zpět na přehled