← Co dokáže knihovna?

Jižní Morava čte

Vedle rodiny a školy je knihovna třetí nejdůležitější faktor ovlivňující rozvoj čtenářských návyků, a proto i my pomáháme budovat vztah mezi dětmi a knihovnami na Jižní Moravě. V zapojených knihovnách probíhají různé akce na podporu čtení.

Kromě klasických čtenářských besed s autory či ilustrátory jsou to mimo jiné také řemeslná odpoledne nebo workshopy zaměřené na podporu tradičních aktivit daného regionu, jako např. vochlování, draní peří, psaní husím brkem, apod.

Knihovníci se snaží podpořit v návštěvnících těchto akcí nejen zájem o čtení, ale i komunitní cítěni, podporu a rozvoj mezigeneračních vztahů (senioři učí děti a naopak) a regionální sounáležitost.

Projekt provází tematická soutěž, která je určena pro děti od 4 do 15 let, pro jednotlivce a kolektivy. Děti mohou malovat, psát, nahrávat videa, vytvářet komiksy. Důležité ale je, že tak mohou učinit skrze „svou“ knihovnu.

Odpoledne plné tradic a řemesel utváří vztah mezi generacemi (senioři předávají dovednosti dětem a mládeži). Propojuje tradici s poznáním, učením a vzděláváním. Nabízí možnost prohloubení povědomí o aktivitách a zejména praktickou dovednost, která již není obvyklou součástí běžného života.

Moravská zemská knihovna
Brno (Jihomoravský kraj)

Kontakt: Mgr. Adéla Dilhofová – Koordinátorka projektu; Bc. Kateřina Bartošová – Administrátor projektu
e-mail: Katerina.Bartosova1@mzk.cz
http://www.jiznimoravacte.cz/
https://www.facebook.com/jiznimoravacte/
https://www.mzk.cz/

← zpět na přehled