← Co dokáže knihovna?

Biblioterapie

Ve spolupráci s neziskovou organizací Ledovec pracujeme pomocí biblioterapie a dalších psychologických projektivních metod kontinuálně se skupinou jejich klientů na postupné socializaci a začlenění do společnosti, na schopnosti soustředit se, komunikovat, akceptovat nová prostředí, informace a lidi.

Naše pracovnice nejdříve docházela do budovy Ledovce, poté na zahradu, po půl roce se podařilo skupinu přesunout do uzavřené místnosti v knihovně, po roce a půl do otevřeného prostoru sálu beletrie s přirozenou fluktuací běžných uživatel kolem. Dnes, po téměř 4 letech jsou klienti schopni docházet do knihovny samostatně a řadí se do běžného života.

Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Plzeň (Plzeňský kraj)

Kontakt: Mgr. Martina Košanová, vedoucí odd. PR a marketingu
e-mail: Kosanova.martina@svkpk.cz
https://svkpk.cz/

← zpět na přehled