← Co dokáže knihovna?

Potud národ svůj, pokud šetří svých památek

Lekce je zaměřena na osobnost a dílo Karla Jaromíra Erbena a život v 19. století. Žáci vyhledávají informace ve zdrojích tištěných a elektronických, uvědomují si, v jakých podmínkách tehdy chudí lidé žili. Lekce se vztahuje k regionu i k městu Hradec Králové, kde Erben strávil gymnaziální léta a na studium i živobytí si musel vydělávat, mohou srovnat své podmínky s jeho. Zjištěné informace prezentují. Každá skupina seznámí ostatní s postřehy z vylosované balady z Kytice, přečte úryvek knihy, kterou mají v ruce. Rozvíjí vztah k literatuře a regionu, propojuje český jazyk a literaturu s dějepisem.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradec Králové (Královéhradecký kraj)

Kontakt: Michaela Hašková, Marie Štyndlová, Markéta Pituchová, Marcela Tobolková, Jakub Škuta (odbor služeb, oddělení prezenčních služeb, úsek IRS)
e-mail: michaela.haskova@svkhk.cz
https://www.svkhk.cz/Vzdelavani-uzivatelu/Pro-ZS-a-SS.aspx

← zpět na přehled