← Co dokáže knihovna?

Duhový měsíc v knihovně

Knihovna Ústeckého kraje se od roku 2022 symbolicky připojuje celosvětové kampani LGBT Pride Month (duhový měsíc, měsíc hrdosti), která tradičně probíhá od 1. do 30. června.

V rámci připojení ke kampani jsou po celou dobu jejího trvání před hlavními budovami krajské knihovny vyvěšeny duhové vlajky LGBT+ komunity. Knihovna zároveň v tomto období pořádá tematické kulturní a osvětové akce (např. scénické čtení z dětské knížky Princ a princ nebo osvětovou přednášku o queer literatuře v USA) nebo na svých na sociálních sítích zveřejňuje příspěvky s queer knižními tipy. Kromě samotné podpory LGBT+ komunity knihovna svým připojováním ke kampani vyjadřuje fakt, že je otevřenou a bezpečnou organizací pro všechny bez ohledu na jejich sexuální orientaci, národnost nebo náboženské vyznání.

Koordinaci kampaně zajišťuje Oddělení komunikace, které má v knihovně na starosti PR a dramaturgii. Faktem však je, že na přípravě a realizaci jednotlivých dílčích aktivit (příprava akcí, příprava queer knižních tipů apod.) se podílí zaměstnanci napříč celou strukturou knihovny (vč. nejužšího vedení). Důležitá je i podpora zřizovatele (v našem případě Ústecký kraj).

Knihovna Ústeckého kraje
Ústí nad Labem (Ústecký kraj)

Kontakt: Jan Černecký, vedoucí Oddělení komunikace Knihovny Ústeckého kraje
e-mail: jan.cernecky@knihovnauk.cz, 604 302 271
https://www.knihovnauk.cz/

← zpět na přehled