← Co dokáže knihovna?

Mysleme! Mysleme kriticky!

Téma mediální gramotnosti a kritického myšlení je v současné době nedílnou součástí našich životů.

Projekt „Mysleme! Mysleme kriticky!“ nabízí vyškovské veřejnosti soubor přednášek, besed, kurzů a her, který dospělým i mládeži přiblíží tuto problematiku tradičními, ale také kreativními metodami s praktickými  ukázkami.

V rámci projektu Mysleme! Mysleme kriticky!, který finančně podpořila nadace OSF, jsme uspořádali na téma mediální gramotnosti kurz pro seniory, přednášky/besedy pro studenty středních škol i veřejnost, webinář pro knihovníky z regionu a pedagogy z celé ČRúnikovou hru Na vlnách dat.

Studenti a žáci si v jejím průběhu prakticky vyzkoušeli vyhledávání informací a obsahů, porozumění všem jejich významům, své schopnosti sdělení analyzovat a porovnávat s dosavadními zkušenostmi, schopnost kriticky hodnotit. Vzhledem k její realizaci v knihovně hra současně prohlubuje čtenářskou gramotnost a účastníci se seznámí s prostorem knihovny a aktivitami věnovanými této cílové skupině.

Výsledky jednotlivých týmů ukázaly rozdílnou úroveň žáků v mediální gramotnosti. Zatímco gymnazistům nečinily zadání a pohyb v prostoru knihovny výraznější potíže, pro řadu žáků a studentů SOŠ a SOU Vyškov to byla první návštěva knihovny. Přesto se snažili zadané úkoly co nejlépe splnit.

Potenciál této hry jsme využili k nabídce k prázdninové účasti široké veřejnosti.

Konkrétní ohlasy

Seniorka: „Jsem moc ráda, že jsem se mohla kurzu zúčastnit, protože k mnoha informacím bych se jinak asi těžko dostala. Bylo výborné, že jsme si mohli vyhledávání informací vyzkoušet.“

Z reflexí studentů vybíráme:

„Líbilo se mi, jak se (přednášející) snažil co nejvíce napojit na nás a pochopit naše názory a poznatky.“

„Bezpochyby si teď budu dávat větší pozor, čemu věřit, a než tomu uvěřím, tak to pořádně zkontroluji, jestli tam není schovaná nějaká tajná manipulace.“

 „Díky přednášce vím, že informace mám ověřit z minimálně dalších dvou zdrojů.“

„Netušil jsem, že se takovéto věci dějí.“

„Velmi si cením informací, které jsme dnes získali. Myslím, že je využiji.“

Dostali jsme také názory pedagogů: 

„Žáci si představovali, že jdou do knihovny na nějakou přednášku o knize, to bylo jejich očekávání od knihovny jakožto instituce, ale poté mi sdělili, že byli překvapeni, že se uvnitř knihovny řeší mnohem širší problematika. Z reakcí studentů soudím, že to byla pro ně zajímavá zkušenost, a navíc i prezentace pana lektora byla pro ně atraktivní.“

„Přednáška k mediální gramotnosti zaměřená na vizualizaci dat prostřednictvím různých typů grafů byla velmi erudovaně, avšak věku přiměřeně zpracována. Lektor používal řadu praktických ukázek, vše bylo názorně demonstrováno a studenti mohli sami zúročit, co již o vizualizaci a tvorbě grafů vědí. Zároveň si mohli uvědomit, jak mohou být vizualizace manipulativní a jak je důležité být v tomto ohledu obezřetní. Studenti byli celou dobu adekvátně zapojováni a motivováni, mohli se v průběhu přednášky na cokoliv zeptat a lektor s nimi navázal velmi partnerský vztah. Velmi pozitivně hodnotím také připravenost pana Marka a jeho verbální projev i celkové vystupování.“

Knihovna Karla Dvořáčka
Vyškov (Jihomoravský kraj)

Kontakt: Zdeňka Adlerová – PR, organizace aktivit; Jan Řezníček – knihovník, lektor PC kurzů; Ivana Šrámková – knihovnice, realizace únikové hry
e-mail: adlerova@kkdvyskov.cz
http://www.kkdvyskov.cz

← zpět na přehled