← Co dokáže knihovna?

deFacto workshop

Workshop deFacto vznikl v Městské knihovně v Praze v rámci projektu Sociální inovace v knihovnách. Stál na počátku zájmu knihoven o témata mediální a informační gramotnosti a byl první otevřenou metodikou, která byla k dispozici pro knihovny v celé ČR.

Workshop deFacto byl určen žákům druhého stupně základních a středních škol, aby jim pomohl vyznat se v nepřehledné změti informací na internetu a sociálních sítích. Díky otevřené metodice mohli kvalitní lekci mediálního vzdělávání odvést knihovníci nebo knihovnice bez hluboké znalosti problematiky. Volně k dispozici jim byl návod, jak odvést devadesátiminutový workshop pro studenty a žáky, který je baví a rozvíjí jejich schopnost rozlišovat mezi pravdou, nepravdou a úmyslnými manipulacemi.

Díky projektu se také podařilo navázat spolupráci s dalšími organizacemi, které se mediální a informační gramotnosti věnují, a své materiály dávají knihovnám k dispozici. Další vývoj metodiky byl pozastaven.

Více informací o mediálce v knihovnách: https://koncepce.knihovna.cz/category/blog/medialka-blog/.

Aktuální k 1. 2. 2024

Městská knihovna Praha
Praha

Kontakt: Ondřej Hudeček
e-mail: ondrej.hudecek@mlp.cz
https://bit.ly/deFacto1
https://www.mlp.cz/cz/novinky/1442-defacto-workshop/

← zpět na přehled