← Co dokáže knihovna?

Virtuální Univerzita třetího věku v Ostrově

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Naše knihovna funguje jako konzultační středisko, ve kterém se senioři na přednášky scházejí.

Cílem VU3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat.

V souladu se vzděláváním je též cílem vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

VU3V v naší knihovně běží už 7 let. Za tuto dobu se zde vystřídala řada seniorů-studentů. Nyní k nám dochází 22 účastníků a 4 z nich studují celých 7 let. Témata jsou zajímavá, ale především jde o setkávání se. Často se potvrzuje, že senioři studují především proto, aby si popovídali.

Studia se mohou účastnit posluchači:

  • občané České republiky
  • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.

V průběhu semestru probíhá společná výuka v konzultačním středisku 1x za 14 dní. Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy. Každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek. Po splnění studijních povinností a absolvování 6ti individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU.

Městská knihovna Ostrov
Ostrov (Karlovarský kraj)

Kontakt: Veronika Volfová – vedoucí oddělení pro dospělé
e-mail: 354 224 970
https://mkostrov.cz/

← zpět na přehled