← Co dokáže knihovna?

Mklub

Co dokáže DOBROVOLNICKÉ CENTRUM K3

V roce 2010 byl v Knihovně Třinec založen Mklub, rozuměj Knihovna pro mladé. Od počátku se v ní pracovníci s mládeží a knihovníci v jedné osobě zabývali dobrovolnictvím a rozvojem spolupráce mladých lidí s knihovnou.

A protože si od vzniku Mklubu Martina Wolná, ředitelka knihovny a Martin Čadra, zakladatel Mklubu byli vědomi, že bez aktivního zapojení mladých lidí knihovna fungovat nemůže, rozhodli se po prvních zkušenostech s organizací akcí pro mladé lidi v roce 2015 podpořit založení Dobrovolnického centra K3, zkráceně DCK3, kterému nikdo neřekne jinak než Dobro.

Dobro je zaměřené primárně na dobrovolnickou činnost mladých lidí v knihovně, ale nabízí služby místním organizacím jako jsou nízkoprahy, sociální služby, neziskovky, nemocnice a senior domy, a to s nejširším možným přesahem do veřejného života a kultury města Třince. Aktivity a organizace dobrovolníků se opírá o jejich zájmy a nápady. Společně s knihovníky organizují vše na, co si vzpomenete:

  • pro děti doučování, čtení v nemocnici, Pohádkový les, Prázdniny v Třinci, Večerníčky naživo, Deskohraní, recyklační dílny
  • pro mladé víkendovky Jednoho světa, výjezdy s Mládežnickou radou Třinec, vzdělávací akce pro školy jako Odbedni se, Dobro pro slony, Jeden svět pro školy, Živé knihovny, Language coffee, žánrové fantasy, sci-fi, horror BookCony, grilovačky,
  • pro dospělé podporují větší městské akce Srdce Evropy, Den bez aut, Den Země, čtení v senior domu, výroba přání a literární soutěže.

Pravidelné středeční schůzky DCK3 umožňují mladým lidem přicházet do Mklubu, když je knihovna zavřená. Setkání tráví dobrovolníci vytvářením plánů a návrhů na zapojení dalších mladých lidí v Mklubu do akcí, a vyzývají je k aktivnímu trávení volného času. Při realizaci akcí dochází k propojení různých týmů dobrovolníků (někteří čtou dětem, jiní chtějí být u všeho). U větších akcí, jako jsou festivaly, se pak ze skupiny různorodě zaměřených dobrovolníků stává komunita, která se neustále obměňuje.

Přidanou hodnotou celé dobrovolnické činnosti, kromě toho, že má váš život nový smysl, je získávání široké škály kompetencí a dovedností. Mladí se často obávají něčeho cizího a nového, proto se často odhodlávají dlouhé roky přijít a zapojit se. Společně trénují, jak odbourat strach, pomocí aktivit zaměřených na otevřenost, zvládání stresu nebo spolupráci v týmu. Díky vzdělávacím činnostem jako jsou víkendovky, školení a workshopy, mohou jít do hloubky různých témat, která jsou pro mladé důležitá (vzdělání, práce, zdraví, LGBT, lidská práva, ekologie). Daří se jim pak lépe zvládat komunikaci, sebeprezentaci, formulovat vlastní nápady a myšlenky, a taky převzít za své činy zodpovědnost.

Dobrovolníci Mklubu například ve spolupráci s organizací Člověk v tísni organizují už 13 let festival Jeden svět Třinec, spolupracují s neziskovými organizacemi v regionu, které hostí zahraniční dobrovolníky (z programu Evropské sbory solidarity a Evropská dobrovolná služba) s nimiž pravidelně pořádají tzv. Language Coffee, setkání s cizincem u kávy zaměřené na konverzaci v angličtině. Podařilo se jim realizovat projekty grantové výzvy Mládež kraji — DeskohraníVirtuální realita v Mklubu, s Nadací Via realizovali program Dobrodruzi, do kterého se zapojila část dobrovolníků a vytvořila dobročinné akce pro podporu místní organizace Save Elephants — Dobro pro slony.

Hana Pietrová je knihovnice a pracovnice s mládeží v Mklubu Knihovny Třinec už 7 let. V Třinci koordinuje filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. V Těšíně spolupořádá festival Svátek čaje a Kino na hranici. Absolventka Informačních studií a knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě se do třinecké knihovny dostala díky práci na mezinárodních projektech, jako byly např. komunitní zahrady CZ/PL nebo Slezská akademie demokracie. V Mklubu založila a už 5 let vede Dobrovolnické centrum K3, kde propojuje mladé lidi s organizacemi a knihovnou. Mládežnickou radu Třinec založila v roce 2016 a každý měsíc na ní potkává zástupce středních a základních škol z Třince, se kterými zjišťuje co mladí chtějí změnit. V Mklubu se společně se svými spolupracovníky snaží tvořit bezpečné prostředí, vhodné pro seberealizaci mladých lidí.

Knihovna Třinec
Třinec (Moravskoslezský kraj)

Kontakt: Hana Pietrová
e-mail: mklub@knihovnatrinec.cz
https://knihovnatrinec.cz/mladi/dobrovolnicke-centrum-k3/
https://knihovnatrinec.cz/

← zpět na přehled