← Co dokáže knihovna?

Knížkohraní s Edou

Knížkohraní je pracovní sešit pro děti ve věku 3-6 let a jejich rodiče, jehož cílem je podpora čtenářství a rozvíjení pozitivního vztahu ke knihám od útlého věku. Úkoly v Knížkohraní podporují rozvoj předčtenářské gramotnosti, zábavnou formou rozvíjejí slovní zásobu dětí, jejich fantazii a představivost, motoriku, pozornost, zrakové a sluchové vnímání a další. Děti při plnění všech aktivit získávají nové informace a dovednosti.

Na Knížkohraní s Edou navázal druhý pracovní sešit s názvem Knížkohraní s Emou. Každý sešit obsahuje 12 různých témat. Ke každému tématu je seznam doporučených knih a dva úkoly.

První Knížkohraní vzniklo jako reakce na lockdown v době covidu. Byly zavřené knihovny i školy, cílem bylo nabídnout rodičům aktivitu, která jim pomůže rozvíjet předškolní děti a doporučí jim dobré knihy. V určité době jsme mohli půjčovat knihy pouze formou dovozu a později výdejního okénka a zejména rodiče menších dětí měli problém si z našeho on-line katalogu vybrat knížky pro své děti. Líbilo se nám to jako alternativa ke všemu, co se převedlo do on-line prostředí. Protože se to osvědčilo, další rok jsme vytvořili pracovní sešit Knížkohraní s Emou.

Aktualizováno k 1. 1. 2024

Městská knihovna Česká Třebová
Česká Třebová (Pardubický kraj)

Kontakt: Blanka Vomáčková
e-mail: blanka.vomackova@moderniknihovna.cz
https://moderniknihovna.cz/cs/sluzby/vzdelavani/knizkohrani-s-edou

← zpět na přehled