← Co dokáže knihovna?

Hledám knihu, článek… Kdo mi pomůže?

Lekce zaměřená na vyhledávání v různých typech online katalogů, souborných katalogů, databázích. Studenti pracují ve skupinách, plní kreativní úkoly. Mluvčí skupin jednotlivé zdroje hodnotí, porovnávají a prezentují před spolužáky. Lektor v případě potřeby koriguje, doplňuje. Cílem lekce je rozšířit studentům spektrum zdrojů, se kterými mohou pracovat.

Pomáhá s vyhledáváním relevantní literatury k nejrůznějším tématům, rozšiřuje obzory, povědomí o tom, jakou přidanou hodnotu mají knihovní zdroje.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradec Králové (Královéhradecký kraj)

Kontakt: Michaela Hašková, Marie Štyndlová, Marcela Tobolková, Markéta Pituchová, Jakub Škuta (všichni odbor služeb, oddělení prezenčních služeb, úsek IRS)
e-mail: michaela.haskova@svkhk.cz
https://www.svkhk.cz/Vzdelavani-uzivatelu/Pro-ZS-a-SS.aspx

← zpět na přehled