← Co dokáže knihovna?

Vycházky se zahradníkem s literárními zastaveními

Na počátku tohoto projektu stála společná diskuse mezi zástupci Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči hl. m. Prahy, sekretariátem radní hl. m. Prahy pro kulturu a Městskou knihovnou v Praze (MKP) o tom, jak zlepšit péči o veřejnou zeleň.

Možná to zní poněkud nezvykle, ale oslovení knihovny ke spolupráci právě u tohoto tématu bylo ze strany magistrátu hl. m. Prahy poměrně logickou volbou.

Veřejnost má ke správě zeleně v Praze často výhrady a správním orgánům nedůvěřuje. Pro zlepšení této situace je nutná mj. i efektivní komunikace s občany – budování jejich vztahu k zeleni a její správě. Na společných setkáních jsme se shodli, že seznámení veřejnosti s procesy, rolemi správců a dlouhodobými strategiemi může pomoct zvýšit vzájemnou důvěru aktérů v území a celkově usnadnit činnost správců, kteří mají na starosti péči o zeleň svěřenou městským částem.

Jako vhodná společná aktivita byly navrženy komentované vycházky vedené správci zeleně v okolí vybraných poboček MKP s tím, že knihovna zajistí organizaci vycházky a její propagaci a správci odborný výklad.

Během letních a podzimních měsíců roku 2021 proběhly celkem čtyři pilotní vycházky organizované ve spolupráci s místním správcem zeleně a zaměstnanci lokální pobočky MKP. Při těchto pilotních akcích se ukázalo, že účastníci z řad veřejnosti ocenili stejnou měrou odborný výklad správce zeleněčtení ukázek literárních děl a vyprávění o autorkách a autorech spjatých svou tvorbou či životem s danými místy. Tyto literární vstupy si z vlastní iniciativy připravili knihovníci (dramaturgové) pobočky MKP Dům čtení a jsou od té doby pevnou součástí vycházek.

V roce 2022 proběhly tři vycházky, které byly zařazeny i do programu Týdne pro klima a proběhly pod záštitou iniciativy Udržitelnost v knihovnách. Dosud se konaly víceméně na dobrovolnické bázi, pro rok 2023 hledáme grantové financování, abychom mohli tento formát, o který je mezi veřejností zájem, dále rozšiřovat.

Městská knihovna v Praze
Praha

Kontakt: Ondřej Hudeček – metodik; Josef Straka – knihovník-dramaturg
e-mail: ondrej.hudecek@mlp.cz
https://www.mlp.cz
https://wave.rozhlas.cz/praha-chysta-literarni-prochazky-po-mestskych-parcich-8818603

← zpět na přehled